string(0) ""
	

Nyt bykvarter

Det centrale København får et helt nyt kvarter – med byliv, business og boliger.

Vi kalder lige nu området for Postgrunden. Københavns Hovedbanegård er vores nabo, og vi udvikler området og binder byen og vandet sammen i en ny grøn forbindelse af cykelstrøg, åbne pladser og gangstier.

Det nye bykvarter vil åbne sig mod baneterrænet og skabe en længe savnet forbindelse til vandet ved Kalvebod Brygge. Bygningsmæssigt vil Københavns nye bykvarter blive en blanding af erhverv, boliger og hoteller – fleksible og energieffektive kontormiljøer med spisesteder, handel og masser af liv i gadeplan.


boligBoligbylivBylivbusinessBusiness


Postgrunden bliver varierede, grønne byoplevelser på et areal svarende til fem fodboldbaner. Det højeste af de slanke boligtårne bliver på højde med Rådhustårnet. Vi blander metropolens højder med det gode mikroklima i form af lys, luft og læ – de nødvendige rammer for kultur, handel og byliv. Postgrunden bliver et sted for Københavns borgere og tilrejsende, hvad enten de bor, arbejder, triller forbi eller slapper af her.

Inspiration

Området er inspireret af blandt andet den hævede bypark og promenade High Line i New York.

		string(16) "openlayermap.php"
	
		string(0) ""
	

Tidsplan

Borgerrepræsentationen forkortet til BR.

 

 

		string(8) "news.php"
	

Nyheder

Københavnerne kom til Åben Byggeplads trods massiv regn

Københavnerne kom til Åben Byggeplads trods massiv regn

KPC skal realisere næste etape af Postgrunden

KPC skal realisere næste etape af Postgrunden

Kom til åben byggeplads på Kulturnatten

Kom til åben byggeplads på Kulturnatten

15.000 m2 bundplader skal støbes

15.000 m2 bundplader skal støbes

2.600 pæle i jorden

2.600 pæle i jorden

375.000 tons jord er nu gravet ud

375.000 tons jord er nu gravet ud

100 år gammel kloak er skiftet ud

100 år gammel kloak er skiftet ud

Billedserie: Beton fra Postgrunden bliver brugt på ny

Billedserie: Beton fra Postgrunden bliver brugt på ny

Nedrivningen er afsluttet

Nedrivningen er afsluttet

Billedserie: Følg med i arbejdet på byggepladsen

Billedserie: Følg med i arbejdet på byggepladsen
		string(12) "naboinfo.php"
	
		string(0) ""
	

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev.

		string(0) ""
	

Fakta

 • Postgrunden vil rumme op mod 6.000 arbejdspladser.
 • Det forventes, at der kommer 20.000 besøgende i bykvarteret hver dag.
 • Bykvarteret får plads til parkering af ca. 5.500 cykler.
 • Lange træsveller fra baneterrænnet vil blive omdannet til hundredevis af offentlige siddepladser.
 • Der bliver mulighed for udendørs koncerter og andre kulturelle arrangementer for byens borgere.
 • Postgrunden er placeret lige ved Hovedbanegården, hvor der er adgang til fjerntog, S-tog, metro og buslinjer.
 • Postgrundens areal består af 128.000 m2 til bebyggelse og 75.000 m2 til kælder.
 • Cirka 20 pct. af områdets nye bygninger vil inde­holde boliger og hotellejligheder.
 • Postgrunden vil rumme 162 lejligheder, der bliver hjem for københavnere samt 236 servicerede hotellejligheder.
 • 80 pct. bliver kontormiljøer, handel, cafemiljøer, restauranter og øvrige serviceerhverv.
 • De første boliger og erhvervslejemål forventes at stå klar til indflytning i 2023/2024.

 

Spørgsmål og svar

 

		string(0) ""
	

Kontakt


Spørgsmål til projektet eller arbejdet på byggepladsen
Brug ovenstående formular til at kontakte os

Pressehenvendelser
Kontakt Karl Kjær Bang, Danica Pension på tlf. 50 50 86 07

Akut opståede situationer ifm. arbejdet på byggepladsen
Kontakt vagttelefonen på tlf. 20 19 97 28


OM OS
Danica Pension er bygherre på Postgrunden. Ledelsen består af:

Robert V.S. Nellemann
Ejendomsudviklingsdirektør

Lars Danielsen
Projektudviklingsdirektør for nedrivning, byggegrube og Danske Banks hovedsæde

Ann-Marie Lewis
Projektudviklingsdirektør for kontorbygning, tårne og terræn