Nyt bykvarter

Det centrale København får et helt nyt kvarter – med byliv, business og boliger.

Vi kalder lige nu kvarteret for Postgrunden. Københavns Hovedbanegård er nabo, og vi udvikler området og binder byen og vandet sammen i en ny grøn forbindelse af cykelstrøg, åbne pladser, gangbroer og taghaver – fra København H og langs vandet til Dybbølsbro.

I dag ligger en postterminal på det lukkede område. Det nye bykvarter vil åbne sig mod baneterrænet og skabe en længe savnet forbindelse til Kalvebod Brygge og havnen. Bygningsmæssigt vil Københavns nye kvarter blive en blanding af erhverv, boliger og hotel. Fleksible og energieffektive kontormiljøer med spisesteder og handel i gadeplan.


boligBoligbylivBylivbusinessBusiness


Postgrunden bliver varierede, grønne byoplevelser på et areal svarende til fem fodboldbaner. Det højeste af de slanke boligtårne bliver på højde med Rådhustårnet. Vi blander metropolens højder med det gode mikroklima i form af lys, luft og læ – de nødvendige rammer for kultur, handel og byliv. Postgrunden bliver stedet, hvor livet kan leves og opleves for mennesker, hvad enten de bor, arbejder, triller forbi eller slapper af her.

Inspiration

Området er inspireret af blandt andet den hævede bypark og promenade High Line i New York, den parisiske park, Jardin de Luxembourg og midlertidige byrum i Sao Paulo.

Tidsplan

Foreløbig tidsplan for området, som udvikles i samarbejde med Københavns Kommune.
Forkortelser: Teknik- og Miljøudvalget (TMU), Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR).

 • Sep 2016 Startredegørelse godkendt i BR.
 • Marts/April 2017 Forslag til lokalplan behandles i TMU, ØU og BR.
 • Maj/Juni 2017 Offentlig høringsperiode på 8 uger.
 • Okt/Nov 2017 Forventet vedtagelse i TMU, ØU og BR.
 • Dec 2017 Forventet bekendtgørelse.
 • 2022-23
  Området forventes færdigudviklet.

Hovedtrækkene for omdannelsen af Postgrunden til et nyt bykvarter:

 • Den nuværende grå postterminal rives ned. Den historiske røde postbygning omdannes til hotel.
 • Fire karré-inspirerede kontorejendomme opføres. To på Carsten Niebuhrs Gade og to på Bernstorffsgade, hvor der anlægges et grønt strøg.
 • En række cirkulære bygninger i varierende højde, fra lave pavilloner til slanke tårne, opføres mellem banelegemet og kontorerne. De rummer lejeboliger og servicerede lejligheder.
 • I bygningernes gadeplan findes cafeer, restauranter, butikker og serviceerhverv. Byrummene bliver grønne med plads til leg og rum til oplevelser i både dag- og aftentimerne.
 • Området får plads til parkering af 5-7000 cykler. Som nabo til fjerntog, S-tog, metro og buslinier bliver det byens bedste beliggenhed.
 • Langs banelegemet vil en 15 meter bred promenade skabe forbindelse for fodgængere og cyklister. De kan kigge mod vest, et vue ud over det åbne banelandskab, hvor en af byens historiske bagsider nu bliver en forside, som alle kan nyde.

 

 

Nyheder

Endelig lokalplan godkendt i Teknik- og Miljøudvalget

Endelig lokalplan godkendt i Teknik- og Miljøudvalget

Postgrunden som nyt kultur-mødested fra 6. maj

Postgrunden som nyt kultur-mødested fra 6. maj

Lokalplan ‘Postgrunden’ sendes nu i høring

Lokalplan ‘Postgrunden’ sendes nu i høring

Københavns nye skøjtebane på Postgrunden

Københavns nye skøjtebane på Postgrunden

Tusindvis af besøgende til Design- og julemarked

Tusindvis af besøgende til Design- og julemarked

Reviderede tegninger af Postgrunden

Reviderede tegninger af Postgrunden

10.-11. december: Design- og julemarked i Postbygningen

10.-11. december: Design- og julemarked i Postbygningen

Aftale om hotel i postbygningen

Aftale om hotel i postbygningen

Startredegørelse godkendt i BR 22. september

Startredegørelse godkendt i BR 22. september

Flertal i ØU for tillæg til Kommuneplan 2015

Flertal i ØU for tillæg til Kommuneplan 2015

Kontakt

Bygherre på Postgrunden er Danica Ejendomme

Pressekontakt: Telefon 28 26 98 20