2.600 pæle i jorden

Funderingsarbejdet under de kommende bygninger mod Bernstorffsgade startede i marts måned, hvor den første betonpæl blev rammet tæt ved den gamle centralpostbygning (se foto). Arbejdet med pæle har derefter bevæget sig langs Bernstorffsgade i retning mod Carsten Niebuhrs Gade.

Der bliver brugt tre forskellige slags pæle i funderingsarbejdet: 

1. Rammede betonpæle 
De kvadratiske, rammede pæle er 30 cm x 30 cm og 9 m lange.

2. Borede betonpæle
De runde, borede betonpæle varierer i størrelsen, men hovedparten er ca. 1,2 m i diameter og ca. 10-15 m lange. 

3. Borede stålpæle

De runde, borede stålpæle er ca. 18 cm i diameter og ca. 13-18 meter lange.

I alt 2.600 rammede og borede beton- og stålpæle skal danne fundamentet under de to kommende bygninger mod Bernstorffsgade og hele arbejdet med pæle forventes at være afsluttet i slutningen af september måned.  


Københavnerne kom til Åben Byggeplads trods massiv regn

Københavnerne kom til Åben Byggeplads trods massiv regn

KPC skal realisere næste etape af Postgrunden

KPC skal realisere næste etape af Postgrunden

Kom til åben byggeplads på Kulturnatten

Kom til åben byggeplads på Kulturnatten

15.000 m2 bundplader skal støbes

15.000 m2 bundplader skal støbes

2.600 pæle i jorden

2.600 pæle i jorden

375.000 tons jord er nu gravet ud

375.000 tons jord er nu gravet ud

100 år gammel kloak er skiftet ud

100 år gammel kloak er skiftet ud

Billedserie: Beton fra Postgrunden bliver brugt på ny

Billedserie: Beton fra Postgrunden bliver brugt på ny

Nedrivningen er afsluttet

Nedrivningen er afsluttet

Billedserie: Følg med i arbejdet på byggepladsen

Billedserie: Følg med i arbejdet på byggepladsen