375.000 tons jord er nu gravet ud

Det seneste år har der været fuld kraft på gravemaskinerne på Postgrunden. Efter nedrivningen af den gamle postterminal, startede udgravningen til områdets fremtidige bygninger. Nu, efter ca. 1 år, er udgravningen afsluttet og i alt er 375.000 tons jord gravet ud og kørt bort. 

I løbet af udgravningen har de vist sig, at der var væsentligt mindre jordmængder, der var forurenet end først antaget. Man forventede således, at ca. en tredjedel af jorden ville være forurenet, men det viste sig, at tallet kun var under 10 pct. 

Undervejs i udgravningen har arkæologer fra Københavns Bymuseum desuden været på besøg på byggegrunden for at identificere eventuelle arkæologiske genstande. De fandt dog kun enkelte pæle fra et formodet værksted, som blev overbragt til museet.    


Københavnerne kom til Åben Byggeplads trods massiv regn

Københavnerne kom til Åben Byggeplads trods massiv regn

KPC skal realisere næste etape af Postgrunden

KPC skal realisere næste etape af Postgrunden

Kom til åben byggeplads på Kulturnatten

Kom til åben byggeplads på Kulturnatten

15.000 m2 bundplader skal støbes

15.000 m2 bundplader skal støbes

2.600 pæle i jorden

2.600 pæle i jorden

375.000 tons jord er nu gravet ud

375.000 tons jord er nu gravet ud

100 år gammel kloak er skiftet ud

100 år gammel kloak er skiftet ud

Billedserie: Beton fra Postgrunden bliver brugt på ny

Billedserie: Beton fra Postgrunden bliver brugt på ny

Nedrivningen er afsluttet

Nedrivningen er afsluttet

Billedserie: Følg med i arbejdet på byggepladsen

Billedserie: Følg med i arbejdet på byggepladsen