Endelig lokalplan godkendt i Teknik- og Miljøudvalget

Mandag den 6. november 2017 besluttede et flertal i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg at godkende den endelige lokalplan for Postgrunden.

Lokalplanforslaget har været i borgerhøring. På baggrund af høringen indstillede Teknik- og Miljøforvaltningen til udvalget, at lokalplanen skulle godkendes. Nu sendes sagen videre til Økonomiudvalget og senere Borgerrepræsentationen, hvor den forventes behandlet i december.


Endelig lokalplan godkendt i Teknik- og Miljøudvalget

Endelig lokalplan godkendt i Teknik- og Miljøudvalget

Postgrunden som nyt kultur-mødested fra 6. maj

Postgrunden som nyt kultur-mødested fra 6. maj

Lokalplan ‘Postgrunden’ sendes nu i høring

Lokalplan ‘Postgrunden’ sendes nu i høring

Københavns nye skøjtebane på Postgrunden

Københavns nye skøjtebane på Postgrunden

Tusindvis af besøgende til Design- og julemarked

Tusindvis af besøgende til Design- og julemarked

Reviderede tegninger af Postgrunden

Reviderede tegninger af Postgrunden

10.-11. december: Design- og julemarked i Postbygningen

10.-11. december: Design- og julemarked i Postbygningen

Aftale om hotel i postbygningen

Aftale om hotel i postbygningen

Startredegørelse godkendt i BR 22. september

Startredegørelse godkendt i BR 22. september

Flertal i ØU for tillæg til Kommuneplan 2015

Flertal i ØU for tillæg til Kommuneplan 2015