Endelig lokalplan godkendt i Borgerrepræsentationen

Torsdag den 14. december 2017 besluttede et flertal i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation at godkende den endelige lokalplan for Postgrunden. 6 partier stemte for planen, og 2 imod.

Lokalplanforslaget har været i borgerhøring. På baggrund af høringen indstillede Teknik- og Miljøforvaltningen og derefter Økonomiudvalget til Borgerrepræsentationen, at lokalplanen skulle godkendes.

”Vi er glade for den endelige vedtagelse, som kommer til at give København et nyt, centralt byområde med erhverv, boliger og rekreative områder. Den hævede bypark bliver et helt særligt sted med nye, grønne forbindelser gennem byen,” siger ejendomsudviklingsdirektør Robert Nellemann fra Danica Ejendomme.

”Lokalplan-processen har været lang og grundig, og det har gjort projektet bedre; fx flere indgange til parken og lavere bygningshøjder mod den eksisterende by. Jeg glæder mig særligt over den brede politiske opbakning fra 6 af Borgerrepræsentationens 8 partier,” siger Robert Nellemann.

 


Danske Bank flytter til Postgrunden i 2023

Danske Bank flytter til Postgrunden i 2023

Endelig lokalplan godkendt i Borgerrepræsentationen

Endelig lokalplan godkendt i Borgerrepræsentationen

Lokalplan ‘Postgrunden’ sendes nu i høring

Lokalplan ‘Postgrunden’ sendes nu i høring

Reviderede tegninger af Postgrunden

Reviderede tegninger af Postgrunden

Aftale om hotel i Postbygningen

Aftale om hotel i Postbygningen

Startredegørelse godkendt i BR 22. september

Startredegørelse godkendt i BR 22. september

Flertal i ØU for tillæg til Kommuneplan 2015

Flertal i ØU for tillæg til Kommuneplan 2015