Endelig lokalplan godkendt i Borgerrepræsentationen

Torsdag den 14. december 2017 besluttede et flertal i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation at godkende den endelige lokalplan for Postgrunden. 6 partier stemte for planen, og 2 imod.

Lokalplanforslaget har været i borgerhøring. På baggrund af høringen indstillede Teknik- og Miljøforvaltningen og derefter Økonomiudvalget til Borgerrepræsentationen, at lokalplanen skulle godkendes.

”Vi er glade for den endelige vedtagelse, som kommer til at give København et nyt, centralt byområde med erhverv, boliger og rekreative områder. Den hævede bypark bliver et helt særligt sted med nye, grønne forbindelser gennem byen,” siger ejendomsudviklingsdirektør Robert Nellemann fra Danica Ejendomme.

”Lokalplan-processen har været lang og grundig, og det har gjort projektet bedre; fx flere indgange til parken og lavere bygningshøjder mod den eksisterende by. Jeg glæder mig særligt over den brede politiske opbakning fra 6 af Borgerrepræsentationens 8 partier,” siger Robert Nellemann.

 


Kom til åben byggeplads på Kulturnatten

Kom til åben byggeplads på Kulturnatten

15.000 m2 bundplader skal støbes

15.000 m2 bundplader skal støbes

2.600 pæle i jorden

2.600 pæle i jorden

375.000 tons jord er nu gravet ud

375.000 tons jord er nu gravet ud

100 år gammel kloak er skiftet ud

100 år gammel kloak er skiftet ud

Billedserie: Beton fra Postgrunden bliver brugt på ny

Billedserie: Beton fra Postgrunden bliver brugt på ny

Nedrivningen er afsluttet

Nedrivningen er afsluttet

Billedserie: Følg med i arbejdet på byggepladsen

Billedserie: Følg med i arbejdet på byggepladsen

Danica og Aarsleff indgår byggekontrakt

Danica og Aarsleff indgår byggekontrakt

Danske Bank flytter til Postgrunden i 2023

Danske Bank flytter til Postgrunden i 2023