Nyt bykvarter

Det centrale København får et helt nyt kvarter – med byliv, business og boliger.

Vi kalder lige nu området for Postgrunden. Københavns Hovedbanegård er vores nabo, og vi udvikler området og binder byen og vandet sammen i en ny grøn forbindelse af cykelstrøg, åbne pladser og gangstier.

Det nye bykvarter vil åbne sig mod baneterrænet og skabe en længe savnet forbindelse til vandet ved Kalvebod Brygge. Bygningsmæssigt vil Københavns nye bykvarter blive en blanding af erhverv, boliger og hoteller – fleksible og energieffektive kontormiljøer med spisesteder, handel og masser af liv i gadeplan.


boligBoligbylivBylivbusinessBusiness


Postgrunden bliver varierede, grønne byoplevelser på et areal svarende til fem fodboldbaner. Det højeste af de slanke boligtårne bliver på højde med Rådhustårnet. Vi blander metropolens højder med det gode mikroklima i form af lys, luft og læ – de nødvendige rammer for kultur, handel og byliv. Postgrunden bliver et sted for Københavns borgere og tilrejsende, hvad enten de bor, arbejder, triller forbi eller slapper af her.

Inspiration

Området er inspireret af blandt andet den hævede bypark og promenade High Line i New York.