Nyt bykvarter

Det centrale København får et helt nyt kvarter – med byliv, business og boliger.

Vi kalder lige nu kvarteret for Postgrunden. Københavns Hovedbanegård er nabo, og vi udvikler området og binder byen og vandet sammen i en ny grøn forbindelse af cykelstrøg, åbne pladser, gangbroer og taghaver – fra København H og langs vandet til Dybbølsbro.

I dag ligger en postterminal på det lukkede område. Det nye bykvarter vil åbne sig mod baneterrænet og skabe en længe savnet forbindelse til Kalvebod Brygge og havnen. Bygningsmæssigt vil Københavns nye kvarter blive en blanding af erhverv, boliger og hotel. Fleksible og energieffektive kontormiljøer med spisesteder og handel i gadeplan.


boligBoligbylivBylivbusinessBusiness


Postgrunden bliver varierede, grønne byoplevelser på et areal svarende til fem fodboldbaner. Det højeste af de slanke boligtårne bliver på højde med Rådhustårnet. Vi blander metropolens højder med det gode mikroklima i form af lys, luft og læ – de nødvendige rammer for kultur, handel og byliv. Postgrunden bliver stedet, hvor livet kan leves og opleves for mennesker, hvad enten de bor, arbejder, triller forbi eller slapper af her.

Inspiration

Området er inspireret af blandt andet den hævede bypark og promenade High Line i New York, den parisiske park, Jardin de Luxembourg og midlertidige byrum i Sao Paulo.