Boliger

Postgrunden er langt fra blot en kontorby. Det bliver også hjem for københavnske familier samt udstationerede udenlandske familier, som kommer til at bo i såkaldte servicerede lejligheder – en slags langtidsophold på hotelligende vilkår.

Det er tanken, at boliger og servicerede lejligheder vil blive opført i seks af de syv slanke, runde bygninger, som står spredt på området mellem baneterrænet og kontorbygningerne. Fire af de syv runde bygninger kan karakteriseres som tårne – med højderne 107, 86, 59 og 44 meter over stueplan. De to sidste runde bygninger med boliger og servicerede lejligheder vil have højder på 31 og 25 meter over stueplan, og de er dermed på niveau med eller lavere end de omkringliggende kontorbygninger.

Samlet set vil ca. 20 procent af områdets nye bygninger være boliger og servicerede lejligheder, mens ca. 80 procent vil være kontorer og forskellige former for serviceerhverv.