Business

Visionen med omdannelsen af den tidligere postgrund er at skabe et nyt byområde af international standard.

Et centralt placeret sted, hvor både danske og internationale virksomheder finder det optimalt at placere sig. Et område med et livligt, åbent, attraktivt og aktivt miljø. Her skal være plads til både større og mindre virksomheder samt servicefunktioner og boligformer, der kan understøtte erhvervsaktiviteterne. Byområdet skal samlet set være en ny destination for såvel københavnere som internationale forretningsfolk og turister.

Når projektet er færdigbygget, forventer vi, at det vil rumme op mod 8.000 arbejdspladser. Det vil være en blanding af kontorbygninger og multibrugerhuse – attraktive lokaler for virksomheder, forvaltninger og organisationer. Nye moderne kontorbygninger, der er fleksible og lever op til nutidens krav til en arbejdsplads.