Byliv

Københavns nye byområde skal være attraktivt at bevæge sig i for de forventeligt 30-40.000 dagligt besøgende. Derfor ligger det i visionen at etablere et rekreativt grønt parkforløb i en hævet bypark.

Ideen er at skabe attraktive opholdszoner gennem området, som bliver en direkte forbindelse til Kalvebod Brygge og til broforbindelsen over havnen. Det vil sikre området store kvaliteter i form af sikker færdsel helt fra Hovedbanen, ned til vandet og til Amager.

Områdets naturlige niveauforskelle giver også mulighed for en attraktiv adskillelse af gående og cyklende fra den tunge trafik.