Tidsplan

Foreløbig tidsplan for området, som udvikles i samarbejde med Københavns Kommune.
Senest opdateret 15. december 2017.
Forkortelser: Teknik- og Miljøudvalget (TMU), Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR).

 • Sep 2016 Startredegørelse godkendt i BR.
 • Marts/April 2017 Forslag til lokalplan behandlet i TMU, ØU og BR.
 • Maj/Juni 2017 Offentlig høringsperiode på 8 uger.
 • Okt/Nov/Dec 2017 Vedtagelse af endelig lokalplan i TMU, ØU og BR.
 • Jan 2018 Endelig bekendtgørelse.
 • 2022-23
  Området forventes færdigudviklet.

Hovedtrækkene for omdannelsen af Postgrunden til et nyt bykvarter:

 • Den nuværende grå postterminal rives ned. Den historiske røde postbygning omdannes til hotel.
 • Fire karré-inspirerede kontorejendomme opføres. To på Carsten Niebuhrs Gade og to på Bernstorffsgade, hvor der anlægges et grønt strøg.
 • En række cirkulære bygninger i varierende højde, fra lave pavilloner til slanke tårne, opføres mellem banelegemet og kontorerne. De rummer lejeboliger og servicerede lejligheder.
 • I bygningernes gadeplan findes cafeer, restauranter, butikker og serviceerhverv. Byrummene bliver grønne med plads til leg og rum til oplevelser i både dag- og aftentimerne.
 • Området får plads til parkering af 5-7000 cykler. Som nabo til fjerntog, S-tog, metro og buslinier bliver det byens bedste beliggenhed.
 • Langs banelegemet vil en 15 meter bred promenade skabe forbindelse for fodgængere og cyklister. De kan kigge mod vest, et vue ud over det åbne banelandskab, hvor en af byens historiske bagsider nu bliver en forside, som alle kan nyde.