Nu starter nedrivningen

Arbejdet med at rive gamle bygninger ned på Postgrunden går nu i gang. Nedrivningsarbejdet forventes at tage indtil september 2018. Herefter skal der graves ca. 30.000 m2 ud til byggeriet. Det er Per Aarsleff A/S der skal etablere den såkaldte byggegrube i forlængelse af den miljøsanering, der allerede er i gang.

Arbejdet med byggegruben består bl.a. af at etablere spunsvægge, grave ud og omlægge en 100 år gammel kloak på området. Det er forventningen, at arbejdet med byggegruben vil blive afsluttet i sommeren 2019, hvor den nye kloak også forventes at blive sat i drift.

 

 


Kom til åben byggeplads på Kulturnatten

Kom til åben byggeplads på Kulturnatten

15.000 m2 bundplader skal støbes

15.000 m2 bundplader skal støbes

2.600 pæle i jorden

2.600 pæle i jorden

375.000 tons jord er nu gravet ud

375.000 tons jord er nu gravet ud

100 år gammel kloak er skiftet ud

100 år gammel kloak er skiftet ud

Billedserie: Beton fra Postgrunden bliver brugt på ny

Billedserie: Beton fra Postgrunden bliver brugt på ny

Nedrivningen er afsluttet

Nedrivningen er afsluttet

Billedserie: Følg med i arbejdet på byggepladsen

Billedserie: Følg med i arbejdet på byggepladsen

Danica og Aarsleff indgår byggekontrakt

Danica og Aarsleff indgår byggekontrakt

Danske Bank flytter til Postgrunden i 2023

Danske Bank flytter til Postgrunden i 2023