Nu starter nedrivningen

Arbejdet med at rive gamle bygninger ned på Postgrunden går nu i gang. Nedrivningsarbejdet forventes at tage indtil september 2018. Herefter skal der graves ca. 30.000 m2 ud til byggeriet. Det er Per Aarsleff A/S der skal etablere den såkaldte byggegrube i forlængelse af den miljøsanering, der allerede er i gang.

Arbejdet med byggegruben består bl.a. af at etablere spunsvægge, grave ud og omlægge en 100 år gammel kloak på området. Det er forventningen, at arbejdet med byggegruben vil blive afsluttet i sommeren 2019, hvor den nye kloak også forventes at blive sat i drift.

 

 


Billedserie: Beton fra Postgrunden bliver brugt på ny

Billedserie: Beton fra Postgrunden bliver brugt på ny

Nedrivningen er afsluttet

Nedrivningen er afsluttet

Billedserie: Følg med i arbejdet på byggepladsen

Billedserie: Følg med i arbejdet på byggepladsen

Danica og Aarsleff indgår byggekontrakt

Danica og Aarsleff indgår byggekontrakt

Danske Bank flytter til Postgrunden i 2023

Danske Bank flytter til Postgrunden i 2023

Nu starter nedrivningen

Nu starter nedrivningen

Endelig lokalplan godkendt i Borgerrepræsentationen

Endelig lokalplan godkendt i Borgerrepræsentationen

Lokalplan ‘Postgrunden’ sendes nu i høring

Lokalplan ‘Postgrunden’ sendes nu i høring

Reviderede tegninger af Postgrunden

Reviderede tegninger af Postgrunden

Aftale om hotel i Postbygningen

Aftale om hotel i Postbygningen