Flertal i ØU for tillæg til Kommuneplan 2015

Flertal i ØU for tillæg til Kommuneplan 2015

Et flertal i Københavns Kommunes Økonomiudvalg (ØU) vedtog 30. august at igangsætte arbejdet med et tillæg til Kommuneplan 2015. Kommuneplanen revideres normalt hvert fjerde år, men kan ændres i den mellemliggende periode. Det kan ske med et kommuneplantillæg, hvis kommunen ønsker at fremme et større anlæg eller byggeri, som ikke er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan. Ifølge Københavns Kommunes Overborgmester, Frank Jensen, fokuserer Kommuneplan 2015 på to overordnede områder: Dels at styrke københavnernes livskvalitet, dels at skabe vækst.

Læs mere om visionen for Kommuneplan 2015 på kp15.kk.dk/artikel/vision


Danske Bank flytter til Postgrunden i 2023

Danske Bank flytter til Postgrunden i 2023

Endelig lokalplan godkendt i Borgerrepræsentationen

Endelig lokalplan godkendt i Borgerrepræsentationen

Lokalplan ‘Postgrunden’ sendes nu i høring

Lokalplan ‘Postgrunden’ sendes nu i høring

Reviderede tegninger af Postgrunden

Reviderede tegninger af Postgrunden

Aftale om hotel i Postbygningen

Aftale om hotel i Postbygningen

Startredegørelse godkendt i BR 22. september

Startredegørelse godkendt i BR 22. september

Flertal i ØU for tillæg til Kommuneplan 2015

Flertal i ØU for tillæg til Kommuneplan 2015