Reviderede tegninger af Postgrunden

Helt nye visualiseringer af Postgrunden er nu klar. På baggrund af bl.a. ønsker og input fra interessenter, forvaltning og politiske partier er Startredegørelsens oprindelige layout af området blevet videreudviklet.

I lokalplanforslaget, som bliver indleveret i januar 2017, skitseres nu en ekstra indgang til den kommende hævede bypark. Den nye indgang ligger i forlængelse af aksen fra Polititorvet – og den supplerer den eksisterende Bernstorffsgade-indgang i Glyptoteks-aksen.

Højde på kontorbygning sænkes 10 meter

En anden væsentlig ændring sker i mødet mellem det nye og den eksisterende Centralpostbygning, som i fremtiden skal være hotel. Den kommende kontorbygning gøres 10 meter lavere end oprindeligt planlagt, så dens niveau flugter med Centralpostbygningen.

Når lokalplansforslaget er blevet indleveret vil det blive yderligere bearbejdet i samarbejde med både Teknik & Miljøforvaltningen samt Økonomiforvaltningen. Herefter vil lokalplansforslaget forventeligt blive politisk behandlet i foråret, inden det skal sendes i offentlig høring i 8 uger.


Kom til åben byggeplads på Kulturnatten

Kom til åben byggeplads på Kulturnatten

15.000 m2 bundplader skal støbes

15.000 m2 bundplader skal støbes

2.600 pæle i jorden

2.600 pæle i jorden

375.000 tons jord er nu gravet ud

375.000 tons jord er nu gravet ud

100 år gammel kloak er skiftet ud

100 år gammel kloak er skiftet ud

Billedserie: Beton fra Postgrunden bliver brugt på ny

Billedserie: Beton fra Postgrunden bliver brugt på ny

Nedrivningen er afsluttet

Nedrivningen er afsluttet

Billedserie: Følg med i arbejdet på byggepladsen

Billedserie: Følg med i arbejdet på byggepladsen

Danica og Aarsleff indgår byggekontrakt

Danica og Aarsleff indgår byggekontrakt

Danske Bank flytter til Postgrunden i 2023

Danske Bank flytter til Postgrunden i 2023