Reviderede tegninger af Postgrunden

Helt nye visualiseringer af Postgrunden er nu klar. På baggrund af bl.a. ønsker og input fra interessenter, forvaltning og politiske partier er Startredegørelsens oprindelige layout af området blevet videreudviklet.

I lokalplanforslaget, som bliver indleveret i januar 2017, skitseres nu en ekstra indgang til den kommende hævede bypark. Den nye indgang ligger i forlængelse af aksen fra Polititorvet – og den supplerer den eksisterende Bernstorffsgade-indgang i Glyptoteks-aksen.

Højde på kontorbygning sænkes 10 meter

En anden væsentlig ændring sker i mødet mellem det nye og den eksisterende Centralpostbygning, som i fremtiden skal være hotel. Den kommende kontorbygning gøres 10 meter lavere end oprindeligt planlagt, så dens niveau flugter med Centralpostbygningen.

Når lokalplansforslaget er blevet indleveret vil det blive yderligere bearbejdet i samarbejde med både Teknik & Miljøforvaltningen samt Økonomiforvaltningen. Herefter vil lokalplansforslaget forventeligt blive politisk behandlet i foråret, inden det skal sendes i offentlig høring i 8 uger.


Billedserie: Beton fra Postgrunden bliver brugt på ny

Billedserie: Beton fra Postgrunden bliver brugt på ny

Nedrivningen er afsluttet

Nedrivningen er afsluttet

Billedserie: Følg med i arbejdet på byggepladsen

Billedserie: Følg med i arbejdet på byggepladsen

Danica og Aarsleff indgår byggekontrakt

Danica og Aarsleff indgår byggekontrakt

Danske Bank flytter til Postgrunden i 2023

Danske Bank flytter til Postgrunden i 2023

Nu starter nedrivningen

Nu starter nedrivningen

Endelig lokalplan godkendt i Borgerrepræsentationen

Endelig lokalplan godkendt i Borgerrepræsentationen

Lokalplan ‘Postgrunden’ sendes nu i høring

Lokalplan ‘Postgrunden’ sendes nu i høring

Reviderede tegninger af Postgrunden

Reviderede tegninger af Postgrunden

Aftale om hotel i Postbygningen

Aftale om hotel i Postbygningen